AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 21/2017

Raport bieżący EBI 21/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 38/2017

Raport bieżący ESPI 38/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 36/2017

Raport bieżący ESPI 36/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 29.08.2017 r.

Raport bieżący EBI z plikiem 20/2017

Raport bieżący EBI z plikiem 20/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Raport bieżący ESPI z plikiem 35/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 35/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 34/2017

Raport bieżący ESPI 34/2017

Zawarcie istotnych umów

Raport bieżący EBI 19/2017

Raport bieżący EBI 19/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI 33/2017

Raport bieżący ESPI 33/2017

Zakończenie procesu budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki.

Raport bieżący ESPI 32/2017

Raport bieżący ESPI 32/2017

Podpisanie umowy z Ipopema Securities S.A. w ramach procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki