AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 45/2017

Raport bieżący ESPI 45/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 44/2017

Raport bieżący ESPI 44/2017

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący ESPI 43/2017

Raport bieżący ESPI 43/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI z plikiem 40/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 40/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 41/2017

Raport bieżący ESPI 41/2017

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący ESPI 42/2017

Raport bieżący ESPI 42/2017

Działania Spółki związane z optymalizacją biznesu

Raport bieżący ESPI 39/2017

Raport bieżący ESPI 39/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący EBI 21/2017

Raport bieżący EBI 21/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 38/2017

Raport bieżący ESPI 38/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 36/2017

Raport bieżący ESPI 36/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 29.08.2017 r.