AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 19/2017

Raport bieżący EBI 19/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI 33/2017

Raport bieżący ESPI 33/2017

Zakończenie procesu budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki.

Raport bieżący ESPI 32/2017

Raport bieżący ESPI 32/2017

Podpisanie umowy z Ipopema Securities S.A. w ramach procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący ESPI 30/2017

Raport bieżący ESPI 30/2017

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela Fachowcy.pl Ventures S.A. serii E, G, H, J, L oraz M.

Raport bieżący ESPI 31/2017

Raport bieżący ESPI 31/2017

Rozpoczęcie procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący ESPI 29/2017

Raport bieżący ESPI 29/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący EBI nr 17/2017

Raport bieżący EBI nr 17/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI z plikiem 28/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 28/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 27/2017

Raport bieżący ESPI 27/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący EBI 16/2017

Raport bieżący EBI 16/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.