AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 26/2017

Raport bieżący ESPI 26/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachwocy.pl Ventures S.A. z dnia 30.06.2017 r.

Raport bieżący ESPI 25/2017

Raport bieżący ESPI 25/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący EBI 15/2017

Raport bieżący EBI 15/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI z plikiem 24/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 24/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 23/2017

Raport bieżący ESPI 23/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 22/2017

Raport bieżący ESPI 22/2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A

Raport bieżący EBI z plikiem 11/2017

Raport bieżący EBI z plikiem 11/2017

Rejestracja zmian w Statucie

Raport bieżący ESPI 21/2017

Raport bieżący ESPI 21/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI z plikiem 19/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 19/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI z plikiem 20/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 20/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.