AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 66/2016

Raport bieżący 66/2016

Korekta raportu bieżącego nr 57/2016

Raport bieżący ESPI 42/2016

Raport bieżący ESPI 42/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 40/2016

Raport bieżący ESPI 40/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 41/2016

Raport bieżący ESPI 41/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl

Raport bieżący ESPI 38/2016

Raport bieżący ESPI 38/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 39/2016

Raport bieżący ESPI 39/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 65/2016

Raport bieżący 65/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący ESPI 37/2016

Raport bieżący ESPI 37/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 36/2016

Raport bieżący ESPI 36/2016

Podjęcia przez Zarząd decyzji w sprawie ubiegania się Emitenta o przejście na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący 63/2016

Raport bieżący 63/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M