AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 53/2016

Raport bieżący 53/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący 51/2016

Raport bieżący 51/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący 49/2016

Raport bieżący 49/2016

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za rok 2015

Raport bieżący 50/2016

Raport bieżący 50/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 45/2016

Raport bieżący 45/2016

 Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący 44/2016

Raport bieżący 44/2016

Prognoza wyników finansowych na rok 2016 - 2017

Raport bieżący ESPI 17/2016

Raport bieżący ESPI 17/2016

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 31.05.2016 r.

Raport bieżący 42/2016

Raport bieżący 42/2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2016 r.

Raport bieżący 43/2016

Raport bieżący 43/2016

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu rocznego za 2015 r.

Raport bieżący 39/2016

Raport bieżący 39/2016

Korekta raportu bieżącego nr 36/2016