AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 33/2018

Raport bieżący ESPI 33/2018

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2018 W ZAKRESIE PODSTAWY PRAWNEJ PUBLIKACJI RAPORTU.

Raport bieżący ESPI 32/2018

Raport bieżący ESPI 32/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 31/2018

Raport bieżący ESPI 31/2018

Zmiana adresu siedziby Spółki.

Raport bieżący ESPI 30/2018

Raport bieżący ESPI 30/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 29/2018

Raport bieżący ESPI 29/2018

Informacja dotycząca złożenia w sądzie spisu wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych.

Raport bieżący EBI 20/2018

Raport bieżący EBI 20/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący ESPI 28/2018

Raport bieżący ESPI 28/2018

Złożenie przez zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Raport bieżący ESPI 27/2018

Raport bieżący ESPI 27/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 26/2018

Raport bieżący ESPI 26/2018

Otrzymanie oświadczeń o rozwiązaniu pakietu umów leasingowych.

Raport bieżący ESPI 25/2018

Raport bieżący ESPI 25/2018

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez spółkę zależną Emitenta.