AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 40/2016

Raport bieżący 40/2016

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu rocznego za 2015 r.

Raport bieżący 41/2016

Raport bieżący 41/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 36/2016

Raport bieżący 36/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 37/2016

Raport bieżący 37/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K

Raport bieżący 38/2016

Raport bieżący 38/2016

 

Zawarcie znaczących Umów

Raport bieżący 28/2016

Raport bieżący 28/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący 29/2016

Raport bieżący 29/2016

Korekta raportu bieżącego numer 39/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Raport bieżący 30/2016

Raport bieżący 30/2016

Korekta raportu bieżącego numer 42/2013 z dnia 11 września 2013 r.

Raport bieżący ESPI 16/2016

Raport bieżący ESPI 16/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 27/2016

Raport bieżący 27/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej