AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 6/2016

Raport bieżący ESPI 6/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ESPI 5/2016

Raport bieżący ESPI 5/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ESPI 7/2016

Raport bieżący ESPI 7/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ESPI 4/2016

Raport bieżący ESPI 4/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 24/2016

Raport bieżący 24/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący 23/2016

Raport bieżący 23/2016

Zawarcie znaczących Umów

Raport bieżący 22/2016

Raport bieżący 22/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Raport bieżący 21/2016

Raport bieżący 21/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 20/2016

Raport bieżący 20/2016

Korekta raportu bieżącego 18/2016

Raport bieżący 19/2016

Raport bieżący 19/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych