AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 18/2016

Raport bieżący 18/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący ESPI 3/2016

Raport bieżący ESPI 3/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 17/2016

Raport bieżący 17/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 2/2016

Raport bieżący ESPI 2/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ESPI 1/2016

Raport bieżący ESPI 1/2016

Informacja o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący 15/2016

Raport bieżący 15/2016

Zawarcie istotnych umów

Raport bieżący 14/2016

Raport bieżący 14/2016

Informacja o zobowiązaniach Emitenta

Raport bieżący 13/2016

Raport bieżący 13/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 12/2016

Raport bieżący 12/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący 11/2016

Raport bieżący 11/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej