AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 2/2016

Raport bieżący 2/2016

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 1/2016

Raport bieżący 1/2016

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący 57/2015

Raport bieżący 57/2015

Wpis zaległości do działu 4 rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta

Raport bieżący 56/2015

Raport bieżący 56/2015

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 54/2015

Raport bieżący 54/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący 55/2015

Raport bieżący 55/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 53/2015

Raport bieżący 53/2015

Uchwały podjęte przez NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 7.12.2015 r.

Raport bieżący 49/2015

Raport bieżący 49/2015

Zaciągnięcie zobowiązań przez Emitenta

Raport bieżący 50/2015

Raport bieżący 50/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 51/2015

Raport bieżący 51/2015

Zawarcie znaczących Umów