AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 11/2016

Raport bieżący 11/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący 10/2016

Raport bieżący 10/2016

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie do ASO akcji serii C, D, E, F, G oraz H

Raport bieżący 9/2016

Raport bieżący 9/2016

Korekta raportu bieżącego nr 1/2016

Raport bieżący 8/2016

Raport bieżący 8/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 7/2016

Raport bieżący 7/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H

Raport bieżący 6/2016

Raport bieżący 6/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 5/2016

Raport bieżący 5/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący 4/2016

Raport bieżący 4/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 3/2016

Raport bieżący 3/2016

Rejestracja zmian danych Emitenta w KRS

Raport bieżący 2/2016

Raport bieżący 2/2016

Zawarcie istotnej umowy