AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 31/2015

Raport bieżący 31/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 30/2015

Raport bieżący 30/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport bieżący 29/2015

Raport bieżący 29/2015

Korekta raportu 27/2015

Raport bieżący 27/2015

Raport bieżący 27/2015

Raport okresowy za II kwartał 2015

Raport bieżący 26/2015

Raport bieżący 26/2015

Korekta raportu 25/2015

Raport bieżący 25/2015

Raport bieżący 25/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 24/2015

Raport bieżący 24/2015

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 23/2015

Raport bieżący 23/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 22/2015

Raport bieżący 22/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport bieżący 14/2015

Raport bieżący 14/2015

Korekta raportu 13/2015