AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 9/2015

Raport bieżący 9/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2014 r.

Raport bieżący 8/2015

Raport bieżący 8/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 6/2015

Raport bieżący 6/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 2/2015

Raport bieżący 2/2015

Wypowiedzenie umowy przez Autoryzowanego Doradcę

Raport bieżący 1/2015

Raport bieżący 1/2015

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 19/2014

Raport bieżący 19/2014

Podpisanie umowy z SumUp Services (GmbH) sp. z o.o. odział w Polsce.

Raport bieżący 18/2014

Raport bieżący 18/2014

Rozpoczęcie publikacji raportów skonsolidowanych

Raport bieżący 17/2014

Raport bieżący 17/2014

Raport za 2 kwartał 2014

 

Raport bieżący 16/2014

Raport bieżący 16/2014

Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport bieżący 15/2014

Raport bieżący 15/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta