AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 15/2015

Raport bieżący 15/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 13/2015

Raport bieżący 13/2015

Treść uchwał podjętych na NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A. obradującym w dniu 17 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 12/2015

Raport bieżący 12/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 11/2015

Raport bieżący 11/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport bieżący 9/2015

Raport bieżący 9/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2014 r.

Raport bieżący 8/2015

Raport bieżący 8/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 6/2015

Raport bieżący 6/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 2/2015

Raport bieżący 2/2015

Wypowiedzenie umowy przez Autoryzowanego Doradcę

Raport bieżący 1/2015

Raport bieżący 1/2015

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 19/2014

Raport bieżący 19/2014

Podpisanie umowy z SumUp Services (GmbH) sp. z o.o. odział w Polsce.