AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 24/2018

Raport bieżący ESPI 24/2018

Informacja dotycząca odsetek z tytułu obligacji.

Raport bieżący ESPI 23/2018

Raport bieżący ESPI 23/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący EBI 18/2018

Raport bieżący EBI 18/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018r.

Raport bieżący ESPI 22/2018

Raport bieżący ESPI 22/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Raport bieżący EBI 17/2018

Raport bieżący EBI 17/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 15 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. – korekta projektu uchwały nr 7.

Raport bieżący ESPI 21/2018

Raport bieżący ESPI 21/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 18 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. - korekta projektu uchwały nr 7.

Raport bieżący ESPI 19/2018

Raport bieżący ESPI 19/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 18/2018

Raport bieżący ESPI 18/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 15/2018

Raport bieżący EBI 15/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 12/2018

Raport bieżący EBI 12/2018

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego.