AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 21/2018

Raport bieżący ESPI 21/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 18 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. - korekta projektu uchwały nr 7.

Raport bieżący ESPI 19/2018

Raport bieżący ESPI 19/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 18/2018

Raport bieżący ESPI 18/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 15/2018

Raport bieżący EBI 15/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 12/2018

Raport bieżący EBI 12/2018

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego.

Raport bieżący ESPI 17/2018

Raport bieżący ESPI 17/2018

Zawieszenie egzekucji komorniczej z urzędu.

Raport bieżący ESPI 16/2018

Raport bieżący ESPI 16/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący EBI 10/2018

Raport bieżący EBI 10/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018r.

Raport bieżący ESPI 15/2018

Raport bieżący ESPI 15/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.04.2018 r.

Raport bieżący EBI 9/2018

Raport bieżący EBI 9/2018

Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.