AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 36/2018

Raport bieżący ESPI 36/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 35/2018

Raport bieżący ESPI 35/2018

Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2018r. w przyspieszonym postępowaniu układowym w przedmiocie zmiany sędziego- komisarza.

Raport bieżący ESPI 34/2018

Raport bieżący ESPI 34/2018

Informacja dotycząca odsetek z tytułu obligacji.

Raport bieżący ESPI 33/2018

Raport bieżący ESPI 33/2018

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2018 W ZAKRESIE PODSTAWY PRAWNEJ PUBLIKACJI RAPORTU.

Raport bieżący ESPI 32/2018

Raport bieżący ESPI 32/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 31/2018

Raport bieżący ESPI 31/2018

Zmiana adresu siedziby Spółki.

Raport bieżący ESPI 30/2018

Raport bieżący ESPI 30/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 29/2018

Raport bieżący ESPI 29/2018

Informacja dotycząca złożenia w sądzie spisu wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych.

Raport bieżący EBI 20/2018

Raport bieżący EBI 20/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący ESPI 28/2018

Raport bieżący ESPI 28/2018

Złożenie przez zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości.