AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 18/2014

Raport bieżący 18/2014

Rozpoczęcie publikacji raportów skonsolidowanych

Raport bieżący 17/2014

Raport bieżący 17/2014

Raport za 2 kwartał 2014

 

Raport bieżący 16/2014

Raport bieżący 16/2014

Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport bieżący 15/2014

Raport bieżący 15/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący 14/2014

Raport bieżący 14/2014

Korekta i uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2014

Raport bieżący 13/2014

Raport bieżący 13/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A

Raport bieżący 12/2014

Raport bieżący 12/2014

Korekta oraz uzupełnienie raportu bieżącego 11/2014

Raport bieżący 11/2014

Raport bieżący 11/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 14 lipca 2014 r.

Raport bieżący 8/2014

Raport bieżący 8/2014

Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący 9/2014

Raport bieżący 9/2014

Zwiększenie zaangażowania w Way2traffic Polska S.A.