AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 14/2014

Raport bieżący 14/2014

Korekta i uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2014

Raport bieżący 13/2014

Raport bieżący 13/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A

Raport bieżący 12/2014

Raport bieżący 12/2014

Korekta oraz uzupełnienie raportu bieżącego 11/2014

Raport bieżący 11/2014

Raport bieżący 11/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 14 lipca 2014 r.

Raport bieżący 8/2014

Raport bieżący 8/2014

Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący 9/2014

Raport bieżący 9/2014

Zwiększenie zaangażowania w Way2traffic Polska S.A.

Raport bieżący 7/2014

Raport bieżący 7/2014

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

Raport bieżący 6/2014

Raport bieżący 6/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 4/2014

Raport bieżący 4/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 3/2014

Raport bieżący 3/2014

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą o wprowadzenie do ASO akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E