AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 39/2013

Raport bieżący 39/2013

Kompensaty wierzytelności

Raport bieżący 36/2013

Raport bieżący 36/2013

Umowa pożyczki ze znaczącym akcjonariuszem Spółki

Raport bieżący 37/2013

Raport bieżący 37/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 34/2013

Raport bieżący 34/2013

Nabycia udziałów w spółce United Titans Sp. z o.o

Raport bieżący 35/2013

Raport bieżący 35/2013

Nabycia udziałów w spółce Pora.pl sp. z o.o.

Raport bieżący 31/2013

Raport bieżący 31/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 3 września 2013 r.

Raport bieżący 30/2013

Raport bieżący 30/2013

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Raport bieżący 29/2013

Raport bieżący 29/2013

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii D

Raport bieżący 27/2013

Raport bieżący 27/2013

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 26/2013

Raport bieżący 26/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczących publikacji raportu rocznego za 2012 rok