AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 7/2014

Raport bieżący 7/2014

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

Raport bieżący 6/2014

Raport bieżący 6/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 4/2014

Raport bieżący 4/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 3/2014

Raport bieżący 3/2014

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą o wprowadzenie do ASO akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E

Raport bieżący 1/2014

Raport bieżący 1/2014

Harmonogram raportów okresowych 2014

 

Raport bieżący 47/2013

Raport bieżący 47/2013

FACHOWCY.PL VENTURES SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący 45/2013

Raport bieżący 45/2013

Zawarcie Umowy z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 46/2013

Raport bieżący 46/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 44/2013

Raport bieżący 44/2013

Uruchomienie nowej aplikacji

Raport bieżący 43/2013

Raport bieżący 43/2013

Uzupełnienie raportu w sprawie nabycie akcji serii C Way2traffic Polska S.A.