AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 42/2013

Raport bieżący 42/2013

Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji.

Raport bieżący 40/2013

Raport bieżący 40/2013

Uruchomienie Telewizji Internetowej Fachowcy.pl

Raport bieżący 41/2013

Raport bieżący 41/2013

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 38/2013

Raport bieżący 38/2013

Korekta raportu 35/2013

Raport bieżący 39/2013

Raport bieżący 39/2013

Kompensaty wierzytelności

Raport bieżący 36/2013

Raport bieżący 36/2013

Umowa pożyczki ze znaczącym akcjonariuszem Spółki

Raport bieżący 37/2013

Raport bieżący 37/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 34/2013

Raport bieżący 34/2013

Nabycia udziałów w spółce United Titans Sp. z o.o

Raport bieżący 35/2013

Raport bieżący 35/2013

Nabycia udziałów w spółce Pora.pl sp. z o.o.

Raport bieżący 31/2013

Raport bieżący 31/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 3 września 2013 r.