AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 30/2013

Raport bieżący 30/2013

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Raport bieżący 29/2013

Raport bieżący 29/2013

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii D

Raport bieżący 27/2013

Raport bieżący 27/2013

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 26/2013

Raport bieżący 26/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczących publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Raport bieżący 25/2013

Raport bieżący 25/2013

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.

Raport bieżący 21/2013

Raport bieżący 21/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 22/2013

Raport bieżący 22/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 23/2013

Raport bieżący 23/2013

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 20/2013

Raport bieżący 20/2013

Nabycie akcji serii A oraz objęciu akcji serii C Way2traffic Polska S.A.

Raport bieżący 19/2013

Raport bieżący 19/2013

Objęcie udziałów w spółce Toxic Software Sp. z o.o