AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 45/2012

Raport bieżący 45/2012

Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2012

Raport bieżący 44/2012

Raport bieżący 44/2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący 43/2012

Raport bieżący 43/2012

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2012 roku

Raport bieżący 42/2012

Raport bieżący 42/2012

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz innych zmian statutu Emitenta

Raport bieżący 39/2012

Raport bieżący 39/2012

Korekta prognoz finansowych

Raport bieżący 41/2012

Raport bieżący 41/2012

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 38/2012

Raport bieżący 38/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 24 wrze-śnia 2012r.

Raport bieżący 37/2012

Raport bieżący 37/2012

Ogłoszenie o odwołaniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 sierpnia 2012 roku.

Raport bieżący 36/2012

Raport bieżący 36/2012

Podpisanie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport bieżący 34/2012

Raport bieżący 34/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 23 sierpnia 2012 r.