AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 28/2012

Raport bieżący 28/2012

Przeprowadzenie emisji akcji serii C oraz ustalenia zasad emisji.

Raport bieżący 24/2012

Raport bieżący 24/2012

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lipca 2012 r.

Raport bieżący 25/2012

Raport bieżący 25/2012

Korekta raportu nr 24/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania walnego zgromadzeni Emitenta oraz zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta

Raport bieżący 22/2012

Raport bieżący 22/2012

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2011 r.

Raport bieżący 23/2012

Raport bieżący 23/2012

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 20/2012

Raport bieżący 20/2012

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2011 r.

Raport bieżący 21/2012

Raport bieżący 21/2012

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 19/2012

Raport bieżący 19/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. na dzień 2 lipca 2012 r.

Raport bieżący 17/2012

Raport bieżący 17/2012

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 18/2012

Raport bieżący 18/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.