AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 14/2012

Raport bieżący 14/2012

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 13/2012

Raport bieżący 13/2012

Podpisanie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 12/2012

Raport bieżący 12/2012

Wyznaczenie ostatniego i pierwszego dnia notowania

Raport bieżący 11/2012

Raport bieżący 11/2012

Rejestracja akcji serii B w KDPW

Raport bieżący 10/2012

Raport bieżący 10/2012

Informacja o planach głównego akcjonariusza Emitenta

Raport bieżący 8/2012

Raport bieżący 8/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 

Raport bieżący 6/2012

Raport bieżący 6/2012

Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący 7/2012

Raport bieżący 7/2012

Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący 4/2012

Raport bieżący 4/2012

Korekta raportu 1/2012 z dnia 13.01.2012 roku - Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący 3/2012

Raport bieżący 3/2012

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii B