AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 12/2018

Raport bieżący ESPI 12/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 11/2018

Raport bieżący ESPI 11/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 10/2018

Raport bieżący ESPI 10/2018

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę zależną.

Raport bieżący EBI 8/2018

Raport bieżący EBI 8/2018

Załącznik do Raportu bieżącego nr 7/2018 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 6/2018

Raport bieżący EBI 6/2018

Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 7/2018

Raport bieżący EBI 7/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący ESPI 9/2018

Raport bieżący ESPI 9/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący ESPI 8/2018

Raport bieżący ESPI 8/2018

Informacja o nieodbyciu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 5/2018

Raport bieżący EBI 5/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący ESPI 7/2018

Raport bieżący ESPI 7/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.