AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 60/2017

Raport bieżący ESPI 60/2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A oraz informacja o możliwości złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Raport bieżący EBI 28/2017

Raport bieżący EBI 28/2017

Rejestracja redakcyjnych zmian statutu

Raport bieżący ESPI 59/2017

Raport bieżący ESPI 59/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący EBI 27/2017

Raport bieżący EBI 27/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI 55/2017

Raport bieżący ESPI 55/2017

Informacje o planowanych emisjach akcji

Raport bieżący ESPI 56/2017

Raport bieżący ESPI 56/2017

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący ESPI z plikiem 57/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 57/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący EBI 26/2017

Raport bieżący EBI 26/2017

Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 03 października 2017 r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI 50/2017

Raport bieżący ESPI 50/2017

Prognoza w zakresie pozyskania finansowania