AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 53/2017

Raport bieżący ESPI 53/2017

Korekta raportu bieżącego nr 36/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 29.08.2017 r.

Raport bieżący ESPI 54/2017

Raport bieżący ESPI 54/2017

Korekta raportu bieżącego nr 48/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 27.09.2017 r.

Raport bieżący ESPI 60/2017

Raport bieżący ESPI 60/2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A oraz informacja o możliwości złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Raport bieżący EBI 28/2017

Raport bieżący EBI 28/2017

Rejestracja redakcyjnych zmian statutu

Raport bieżący ESPI 59/2017

Raport bieżący ESPI 59/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący EBI 27/2017

Raport bieżący EBI 27/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI 55/2017

Raport bieżący ESPI 55/2017

Informacje o planowanych emisjach akcji

Raport bieżący ESPI 56/2017

Raport bieżący ESPI 56/2017

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący ESPI z plikiem 57/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 57/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.