AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport kwartalny nr 21/2018

Raport kwartalny nr 21/2018

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Raport roczny 14/2018

Raport roczny 14/2018

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2017.

Raport roczny 13/2018

Raport roczny 13/2018

Raport roczny jednostkowy Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.

Raport Kwartalny nr 11/2018

Raport Kwartalny nr 11/2018

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Raport Kwartalny nr 3/2018

Raport Kwartalny nr 3/2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Raport Kwartalny nr 29/2017

Raport Kwartalny nr 29/2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Raport kwartalny 22/2017

Raport kwartalny 22/2017

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Raport roczny 13/2017

Raport roczny 13/2017

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok obrotowy 2016