AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport Kwartalny nr 11/2019

Raport Kwartalny nr 11/2019

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Raport Kwartalny nr 8/2019

Raport Kwartalny nr 8/2019

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku.

Raport roczny nr 5/2019

Raport roczny nr 5/2019

Raport roczny Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2018.

Raport roczny nr 6/2019

Raport roczny nr 6/2019

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2018.

Raport kwartalny nr 4/2019

Raport kwartalny nr 4/2019

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.

Raport kwartalny nr 3/2019

Raport kwartalny nr 3/2019

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku.

Raport kwartalny nr 2/2019

Raport kwartalny nr 2/2019

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

Raport kwartalny nr 21/2018

Raport kwartalny nr 21/2018

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Raport roczny 14/2018

Raport roczny 14/2018

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2017.