AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport roczny 14/2017

Raport roczny 14/2017

Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2016

Raport kwartalny 12/2017

Raport kwartalny 12/2017

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport kwartalny 10/2017

Raport kwartalny 10/2017

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ FACHOWCY.PL ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

Raport Kwartalny 8/2017

Raport Kwartalny 8/2017

Uzupełnienie zmiany korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

Raport kwartalny 7/2017

Raport kwartalny 7/2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 roku.

Raport kwartalny 5/2017

Raport kwartalny 5/2017

Zmiana korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

Raport kwartalny 64/2016

Raport kwartalny 64/2016

Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku.

Raport kwartalny 59/2016

Raport kwartalny 59/2016

Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Raport roczny 54/2016

Raport roczny 54/2016

FACHOWCY.PL VENTURES SA (54/2016) raport roczny za 2015 rok (skonsolidowany)

Raport roczny 52/2016

Raport roczny 52/2016

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2015