AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport Kwartalny nr 3/2018

Raport Kwartalny nr 3/2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Raport Kwartalny nr 29/2017

Raport Kwartalny nr 29/2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Raport kwartalny 22/2017

Raport kwartalny 22/2017

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Raport roczny 13/2017

Raport roczny 13/2017

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok obrotowy 2016

Raport roczny 14/2017

Raport roczny 14/2017

Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2016

Raport kwartalny 12/2017

Raport kwartalny 12/2017

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport kwartalny 10/2017

Raport kwartalny 10/2017

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ FACHOWCY.PL ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

Raport Kwartalny 8/2017

Raport Kwartalny 8/2017

Uzupełnienie zmiany korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

Raport kwartalny 7/2017

Raport kwartalny 7/2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 roku.