AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport kwartalny 16/2016

Raport kwartalny 16/2016

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

raport kwartalny 47/2015

raport kwartalny 47/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za III kwartał 2015

Raport okresowy roczny 44/2015

Raport okresowy roczny 44/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport roczny za 2014 rok (skonsolidowany)

Raport kwartalny 38/2015

Raport kwartalny 38/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - skonsolidowany raport za II kwartał 2015

Raport kwartalny 28/2015

Raport kwartalny 28/2015

Raport okresowy za II kwartał 2015

Raport okresowy roczny 10/2015

Raport okresowy roczny 10/2015

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2014

Raport kwartalny 7/2015

Raport kwartalny 7/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015

Raport kwartalny 5/2015

Raport kwartalny 5/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za IV kwartał 2014

Raport kwartalny 4/2015

Raport kwartalny 4/2015

Korekta raportu 3/2015

Raport kwartalny 3/2015

Raport kwartalny 3/2015

Korekta kwartalnego raportu 20/2014