AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport kwartalny 20/2014

Raport kwartalny 20/2014

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 3 kwartał 2014

Raport okresowy roczny 10/2014

Raport okresowy roczny 10/2014

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2013

Raport kwartalny 5/2014

Raport kwartalny 5/2014

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 1Q 2014

Raport kwartalny 2/2014

Raport kwartalny 2/2014

Raport za IV kwartał 2013 roku

Raport kwartalny 48/2013

Raport kwartalny 48/2013

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 3Q 2013

Raport kwartalny 32/2013

Raport kwartalny 32/2013

Raport okresowy 2Q 2013

Raport kwartalny 33/2013

Raport kwartalny 33/2013

Uzupełnienie raportu kwartalnego za II kwartał za 2013 rok Emitenta

Raport okresowy roczny 28/2013

Raport okresowy roczny 28/2013

Korekta oraz uzupełnienie raportu rocznego za 2012 rok Emitenta

Raport okresowy roczny 24/2013

Raport okresowy roczny 24/2013

FACHOWCY.PL VENTURES SA raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012

Raport kwartalny 13/2013

Raport kwartalny 13/2013

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2013