Daty publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne w roku 2017 będą przekazywane w następujących terminach

raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku

14 lutego 2017 roku (pobierz)

Komentarz do wyników (pobierz)

 

 

raport kwartalny za I kwartał 2017 roku 

11 maja 2017 r.
(pobierz)

 

raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

10 sierpnia 2017 r.
(pobierz)

raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

9 listopada 2017 r.
(pobierz)

Daty publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne w roku 2016 będą przekazywane w następujących terminach

raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r.

15 lutego 2016 roku (pobierz)

Korekta raportu (pobierz)

Wykaz zmian (pobierz)

Zmiana korekty raportu (pobierz)

Wykaz zmian do korekty (pobierz)

Uzupełnienie zmiany korekty (pobierz)

 

raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. 

16 maja 2016 roku (pobierz)

raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. 

16 sierpnia 2016 roku (pobierz)

raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r.  

14 listopada 2016 roku
 
(pobierz)

 

Raport roczny jednostkowy za 2016 r.

30 maja 2017 roku

POBIERZ

Raport roczny skonsolidowany za 2016 r.

30 maja 2017 roku

POBIERZ

Raport roczny jednostkowy za 2015 r.

30 czerwca 2016 roku

POBIERZ

Raport okresowy roczny za 2014 r.

10 czerwca 2015 roku
POBIERZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 27 września 2017 r.

Cross-Platform ad serving

Pełnomocnictwo

POBIERZ 
 

Cross-Platform ad serving

Projekty Uchwał  

POBIERZ
 

Cross-Platform ad serving

Ogłoszenie

POBIERZ
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29 sierpnia 2017 r.

Cross-Platform ad serving

Pełnomocnictwo

POBIERZ 
 

Cross-Platform ad serving

Projekty Uchwał  

POBIERZ
 

Cross-Platform ad serving

Ogłoszenie

POBIERZ
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30 czerwca 2017 roku

Cross-Platform ad serving

Ogłoszenie 

POBIERZ 
 

Cross-Platform ad serving

Projekty Uchwał  

POBIERZ
 

Cross-Platform ad serving

Formularze 

POBIERZ
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11 stycznia 2017 roku

Cross-Platform ad serving

Ogłoszenie 

POBIERZ 

Cross-Platform ad serving

Pełnomocnictwo  

POBIERZ  

Cross-Platform ad serving

Informacja o liczbie akcji

POBIERZ    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Cross-Platform ad serving

Informacja o liczbie akcji 

POBIERZ 

Cross-Platform ad serving

Ogłoszenie  

POBIERZ  

Cross-Platform ad serving

Pełnomocnictwo

POBIERZ    

Cross-Platform ad serving

Projekty uchwał

POBIERZ    

Cross-Platform ad serving

Sprawozdanie

POBIERZ 

Cross-Platform ad serving

Sprawozdanie zarządu  

POBIERZ  

Cross-Platform ad serving

Sprawozdanie zarządu z działalności

POBIERZ    

 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 7 grudnia 2015 roku

Cross-Platform ad serving

Ogłoszenie 

POBIERZ 

Cross-Platform ad serving

Pełnomocnictwo  

POBIERZ  

Cross-Platform ad serving

Informacja o liczbie akcji

POBIERZ    

Walne Zgromadzenie z dnia 17 czerwca 2015 roku

Cross-Platform ad serving

Ogłoszenie 

POBIERZ 
 

Cross-Platform ad serving

Projekty Uchwał  

POBIERZ  
 

Cross-Platform ad serving

Protokół    

POBIERZ